MENU

Welke velden kun je toevoegen in een formulier

Tabblad Inhoud

Rekeningnummerveld

Met de knop ‘Nieuw’ kunnen nieuwe invoervelden en categorieën worden toegevoegd aan het formulier. Als in een leeg formulier op de knop nieuw wordt geklikt dan moet altijd als eerste een categorie worden aangemaakt waarbinnen de invoervelden worden toegevoegd. In het rechter deel van het scherm kan een Omschrijving (=naam van de categorie) en een Uitgebreide uitleg (wordt standaard niet op de website getoond) van de categorie worden ingevoerd.

 

Alias voor het veld

Als aanvulling kan ook een alias voor het veld worden ingevuld, dat kan worden gebruikt in het onderwerp van de e-mail. Voor beheerders is de mogelijkheid er om het veld te valideren middels een reguliere expressie.

 

Verplicht invoeren: dit veld moet verplicht door de invuller worden ingevuld.

Verborgen: Hiermee kun je tijdelijk een invulveld onzichtbaar maken in het formulier aan de voorkant.

Tonen in reactie overzicht: Van één invoerveld kan worden aangegeven, dat het direct te zien is in het reactie overzicht. De informatie hiervan staat onder de kolom 'ingevuld door'. Het is bedoeld als extra herkenning van de herkomst van de reacties.

 

Als in het vak Categorieën en vragen al een categorie staat en er wordt op de knop nieuw geklikt dan kan niet alleen een nieuwe categorie worden toegevoegd maar er kan ook voor een invoerveld van een specifiek type worden gekozen:

 

Categorie

Een soort map waarbinnen invoervelden kunnen worden geplaatst en gesorteerd. De categorieën kunnen op de website als kopjes binnen de formulieren worden getoond.

 

Tekstveld

Een gebruiker kan in een invoerveld van het type Tekstveld een stuk tekst plaatsen van één regel of een cijferreeks. Als een gebruiker bijvoorbeeld zijn naam moet invullen dan kan dit in een invoerveld van het type Tekstveld. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Geheel getalveld

In een Geheel getalveld mag een gebruiker alleen gehele getallen invoeren.Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

Een cijferreeks zoals een telefoonnummer moet bij een tekstveld worden ingevuld. Je kunt maar 9 getallen kwijt in dit veld en de eerste 0 van het telefoonnummer wordt weggehaald.

 

Gebroken getalveld

In een Gebroken getalveld mag een gebruiker alleen getallen (heel en gebroken) invoeren. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Datum-/tijdveld

In een Datum-/tijdveld mag een gebruiker een datum of een datum+tijd invullen. Het invullen van de datum en de tijd moet in het volgende formaat:
dd-mm-jjjj uu:mm (bijv. 15-03-2010 11:25)

 

Het is ook mogelijk om alleen een datum in te vullen. Hierbij zal de tijd automatisch op 0:00 worden gezet. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Datumveld

In een Datumveld mag de gebruiker een datum invullen van het volgende formaat: dd-mm-jjj (bijv. 23-06-2008). Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Tijdveld

In een Tijdveld mag de gebruiker een tijd invullen van het volgende formaat: uu:mm (bijv. 11:25). Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

E-mailveld

In een E-mailveld kan een gebruiker een e-mailadres invoeren. Hierbij wordt gecontroleerd of het e-mailadres het juiste formaat heeft. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Rekeningnummerveld

In het rekeningnummerveld mag de gebruiker een geldig IBAN rekeningnummer invullen. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Nieuwsbrief vinkje

Via het nieuwsbrief vinkje kan je een gebruiker de mogelijkheid geven zich te abonneren op een specifieke e-mail adreslijst. Er kan een e-mail adreslijst uit de aanwezige adreslijsten in CMS geselecteerd worden. Dit veld kan niet verplicht worden gemaakt.

 

Meer over e-mailadreslijsten koppelen aan een formulier.

  

Vinkje met een link

Het vinkje met een link kan gebruikt worden om akkoord te gaan met algemene voorwaarden of dergelijke zaken. Dit veldt is opgebouwd uit een een tekst voor de link, tekst van de link, tekst na de link en een bestand of interne link veld. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Websiteveld

Hier kan een URL worden ingevuld die al dan niet begint met http://. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Tekstvak

In een tekstvak kan een gebruiker een tekst plaatsen die meerdere regels lang is. Dit type invoerveld wordt vaak als opmerkingenveld gebruikt. Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Keuzerondjes of Selectielijst

Een veld met Keuzerondjes of een Selectielijst bevat dezelfde functionaliteit alleen wordt deze op een andere manier weergegeven in het formulier op de website. In beide gevallen wordt een gebruiker een x aantal keuzeopties geboden waarvan één moet worden geselecteerd. Aan de rechter kant kan een omschrijving worden gegeven aan het veld en kan de lijst met mogelijke antwoorden worden samengesteld. Met de knoppen nieuw, wijzig en verwijder, die aan de rechterkant worden getoond, kan de lijst met antwoorden worden bewerkt. Met de volgende knoppen kunnen de antwoorden worden gesorteerd:


antwoord naar de bovenste positie verplaatsen
antwoord één positie naar boven verplaatsen
antwoord één positie naar beneden verplaatsen
antwoord naar de onderste positie verplaatsen

 

Bij het invoerveld kan met een vinkje worden aangegeven of het invoerveld verplicht moet worden ingevuld voordat het formulier mag worden verzonden.

 

Vinkje

Bij een invoerveld van het type vinkje heeft de gebruiker de mogelijkheid om bij de omschrijving van het invoerveld wel of niet een vinkje te plaatsen. Een voorbeeld waarbij een invoerveld van het type Vinkje kan worden toegepast is bij het accepteren van voorwaarden:
 ik ga akkoord met de voorwaarden

Bij het invoerveld kan worden aangegeven of het vinkje verplicht moet worden gezet voordat het formulier mag worden verzonden (verplicht invoeren).

 

Vinkjesgroep

Een Vinkjesgroep is een lijst met vinkjes waarbij één of meerdere vinkjes kunnen worden gezet. Een voorbeeld waarbij een invoerveld van het type Vinkjesgroep kan worden toegepast is bij het selecteren van brochures:

Ik zou graag de volgende brochures willen ontvangen:
 Cursusaanbod Snakeware CMS Enterprise
 Snakeware Cases
 Snakeware in het nieuws

 

Bij een vinkjesgroep kan in het invoerveld Max. aantal antwoorden worden aangegeven hoeveel vinkjes er maximaal mogen worden gezet. Het bewerken van de lijst met mogelijke antwoorden gaat op dezelfde wijze als bij de Keuzerondjes of de Selectielijst. Als het vinkje Verplicht invoeren wordt gezet bij een Vinkjesgroep, dan moet er minimaal één vinkje worden gezet.

 

Label

Een label is een invoerveld waar een stuk informatieve tekst in kan worden gezet. Deze tekst wordt getoond in het formulier op de website.